Tuesday, September 13, 2016

NASA เผยภาพถ่ายพื้นที่หินบนดาวอังคารชุดใหม่ ดูคล้ายกับหินบนโลก
       ยานสำรวจพื้นผิวดาวอังคารของ NASA เผยภาพถ่ายพื้นผิวดาวอังคารชุดใหม่ พื้นที่หินที่คล้ายกับพื้นที่แถบทะเลทรายในสหรัฐฯ

        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 เว็บไซต์ฟ็อกซ์นิวส์ รายงานว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) เผยภาพถ่ายสีชุดใหม่จากยานคิวริออสซิตี้ที่กำลังปฏิบัติภารกิจสำรวจดาว อังคาร เป็นภาพของลักษณะหินบนดาวที่ดูคล้ายคลึงกับหินผากลางทะเลทรายบนโลกอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์เผยนี่จะทำให้พวกเขาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตัวของหิน บนดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้มากขึ้น

 
        ภาพถ่ายสีดังกล่าวถ่ายได้จากบริเวณแถวพื้นที่ที่เรียกว่า "Murray Buttes" เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิน และเป็นที่ตั้งของ Mount Sharp ภูเขาที่สูงกว่า 3,670 เมตร ซึ่งภูมิประเทศเช่นนี้นั้นดูคล้ายกับพื้นที่แถบทะเลทรายทางตะวันตกเฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริกา

 
        อาชวิน วาสวดา นักวิทยาศาสตร์จากโครงการคิวริออสซิตี้ เผยว่า รูปแบบหินที่ยานสำรวจเก็บภาพมาได้นี้ เป็นหินทรายโบราณที่ก่อตัวขึ้นจากทรายที่ถูกลมพัดมาซ้ำ ๆ และการศึกษามันอย่างละเอียดจะทำให้เราได้เข้าใจถึงเนินทรายโบราณที่ก่อตัว ขึ้นและทับถมกัน หรือเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยน้ำใต้ดิน จนกลายเป็นสภาพภูมิประเทศที่เราเห็นทุกวันนี้

  
ภาพจาก NASA's Curiosity
http://hilight.kapook.com/view/142098

No comments:

Post a Comment