Tuesday, December 27, 2016

ไซบีเรียเย็นยะเยือก อุณหภูมิดิ่ง -62 องศา หนาวจัดขนาดขนตายังเป็นน้ำแข็ง
ไซบีเรียหนาวยะเยือก อุณหภูมิดิ่งลงทะลุ -62 องศาเซลเซียส หนาวจัดขนาดขนตายังเป็นน้ำแข็ง หลายพื้นที่สั่งปิดโรงเรียนแล้ว

            วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เว็บไซต์ ไซบีเรียไทม์ส มีรายงานถึงสภาพอากาศสุดโหดจากแถบไซบีเรีย ของประเทศรัสเซีย ภายหลังจากที่อุณหภูมิในหลายพื้นที่ลดต่ำลงกว่า -40 องศาเซลเซียส แถมบางพื้นที่ยังหนาวลึกถึงกระดูกด้วยอุณหภูมิ -62 องศาเซลเซียส อีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นทางอุตุนิยมวิทยาก็ยังคาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่นี้อาจจะยังหนาวขึ้นอีก

            ในขณะที่เมืองคันตี-มันซิสก์ สามารถบันทึกอุณหภูมิได้ต่ำที่สุดถึง -62 องศาเซลเซียส ซึ่งจากสภาพอากาศที่หนาวยะเยือกนี้ยังทำให้เกิดภาพถ่ายของเหล่าชาวเมือง ที่แม้แต่ขนตารวมถึงหนวดเครายังมีน้ำแข็งเกาะ ชนิดที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหนาวขนาดไหน

  
           แต่แม้ว่าจะเผชิญกับสภาพอากาศสุดโหดเช่นนี้  ก็ยังมีชาวเมืองบางรายที่สตรองขั้นสุด ผุดคลิปนั่งไกวชิงช้าไปพลาง แทะไอศกรีมไปพลาง กลางอากาศ -51 องศาเซลเซียส

            ทั้งนี้จากสภาพอากาศหนาวจัด ทำให้โรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องเริ่มปิดการเรียนการสอน โดยบางพื้นที่ก็ปิดการสอนทุกโรงเรียน แต่บางแห่งก็ปิดเฉพาะชั้นเรียนของเด็กเล็ก

  
ภาพจาก Ehlina Kadochnikova
http://hilight.kapook.com/view/147043

No comments:

Post a Comment